Sameiet vokser

Byggeprosessen i kjeller er nå ferdig og har vært en suksess. Byggeprosessen tross en del støy, har gått raskt og og det er møtt på få overraskelser underveis. 

Det er noen få endringer byggeprosessen har ført med seg. 

- I e-oppgangen er tidligere utgang i etg. U1 fjernet. 

- Alle stoppekraner som før lå under kjellernivå, er nå å finne innenfor kjellerdøren i e-oppgangen. 

- Hagen er planert ut med nytt område for benker og bord innerst i hagen

- Nedgangen til hagen fra bakgården har fått gjerde hele veien ned og fått et generelt løft. 

Styret er svært fornøyd med prosessen og ønsker å takke Gustav Eiendom v/ Remi Lurud for godt samarbeid.