Brann & Sikkerhet

Sameiet har felles brannvarslingsanlegg som ble oppgradert i 2014. Det er hver enkelt beboer sitt ansvar å gjøre seg kjent med anlegget og hvordan dette fungerer. Alle enheter har fått brukerveiledninger og det henger ved brannsentral i kjeller. 

Ved evakuering, møt opp i bakgården

 (Branninnstruks)

Alle seksjoner har en brann/røykdetektor montert i taket i gangen, samt en avstillerknapp (ElotecniQ) på veggen rett ved. 

Om man utløser brannalarmen i egen seksjon ved uhell, vil man få forvarsel der sirenen i leiligheten piper med korte støt i 60 sek. Om det er falsk alarm, trykker man på nullstiller (holdes inne inntil 1 pip) innen 60 sek.

   - Sirenelyder blir avstilt.

   - Høytaler i Elotecbryter sier "Tilbakestilt, luft ut".

   - Detektor blir satt i luftemodus.

Du har nå 3 minutter på deg til å lufte ut all røyk før eventuelt ny alarm utløses. Gjenta da samme prosedyre, kan gjentas inntil 3 ganger før full alarm utløses. 

Brannsentral - Lokalisert ved vaskekjeller mellom C- og D- oppgangen

Ved utløst alarm, lokaliser startbrannstedet. Stedsangivelse vises i klartekst i displayet. Ved flere alarmer, kan disse vises ved å trykke pil opp/ned på tastaturet.

Ikke avstill lydsignalene før angitt sted er kontrollert! 

 

NB! Om du leier ut din seksjon, er du pliktig til å gi innføring av anlegget til dine leietakere. 

Ved falsk alarm og man ikke nullstiller anlegget selv som angitt, vil du bli belastet 565 kr. 

Brukerveiledning for anlegget:

Avstiller 

Brannsentral