Oppussing

Styret er kjent med at det er flere som pusser opp sine seksjoner, og har full forståelse for det. Men det er enkelte ting man skal tenke på/ta hensyn til i denne prosessen. 

Bærevegger: Disse er ikke tillatt å rive. Kontakt styret for nærmere informasjon.

Brannanlegg: Her skal styret kontaktes om dette anlegget skal flyttes på eller lignende. Sameiet har avtale med Torshov elektro om vedlikehold og endringer på anlegget. Ved å la andre eller en selv gjøre dette, kan anlegget ta skade og/eller feil kan oppstå. Dette faktureres den aktuelle seksjon om skaden oppstår. 

Bad: Det kommer stadig flere spørsmål rundt renovering av bad. Det styret har tidligere gått ut med, er at det skal benyttes banemembran på gulv og i dusj. Ellers skal bad følge våtromsnormen.

Skal du bytte sluk, er det stålsluk av merke Blücher eller Joti med klemring som passer sameiets anlegg. skifter du sluk, kan det hende du må inn via naboen under sitt tak. Det er da du som bærer kostnaden av utbedring hos nabo etter ditt arbeid.  

NB! Ved behov for å stenge vannet i perioder, skal naboer varsles på forhånd om dette.

Vinduer: Beboere av Tverrbakken 4 er selv ansvarlig for utskiftning og vedlikehold av vinduene i egen seksjon. Skal vinduer skiftes, skal det søkes styret i forkant for godkjenning av type vindu og korrekte farger. 
 
Skal du male opp vinduene dine, finner du her fargekodene for de grønne og grå vinduene. 
 
Grå: NCS S2002y Lys grå
Grønn: NCS S6520-G35Y Vogngrønn
 
Alle vinduer i den nye fasaden skal være grå, resten av vinduene skal være grønne. 
  
Solskjerming:
Sameiet har innhentet tilbud på solskjerming fra Lunex/Markisemannen. Det er besluttet at all utvendig solskjerming skal benytte duk/farge sandatex, nr 97.

Link tilbud

 
Støy og nabovarsel: For å ta hensyn til naboer i din oppsussingsprosess, anbefaler styret at det sendes ut et nabovarsel, og at dette legges i den enkelte postkasse. Videre er det viktig at man setter seg inn i husordensreglene, da spesielt når det kommer til tider for når det skal være ro. 
 
Søppel: Det skal ikke oppbevares søppel på sameiets eiendom, på balkong eller i fellesarealer. Ved oppussing er du ansvarlig for å kjøre dette bort daglig om du ikke oppbevarer dette inne i din egen seksjon. Ved behov for container, skal man ta kontakt med styret på forhånd. 
 
Parkering: Det er flere håndtverkere som jobber hos den enkelte. Det er kun ved av og pålessing at det er tillatt å parkere i bakgården, man skal da ha lapp med kontaktinfo i vinduet, ellers henvises det til parkering på kommunal grunn. Dette gjelder seksjonseierne og borttauing skjer for eiers egen regning og risiko.
 
Styret ønsker lykke til med renoveringen av din seksjon. Ta kontakt om du har spørsmål.
 
- Styret -