Renovasjon

Det ble i 2010 lagd nytt underjordisk søppelsystem. Dette er delt inn i 3 containere. 1 for papir/papp, 1 for restavfall og 1 for glass/metall. Containere tømmes ukentlig.

All avfall skal sorteres, papp brettes og legges ned i de respektive søppelsjaktene. 

IMG_0630.JPG 

- Papp - Restavfall - Glass/Metall -

Av hensyn til felles trivsel og hvordan tomten ser ut, skal ikke søppel hensettes utenfor sjaktene. Er det for stort, må man selv kjøre dette bort. ved hensetting av søppel, vil man bli fakturert for medgått tid til fjerning.