Kontakt

Generelle spørsmål til styret sendes inn ved å benytte "send oss en henvendelse" til høre på denne siden. Styremedlemmene kan også nås på telefon (se telefonnummer nederst på siden).

Forsikringsskader meldes direkte til OBF på telefonnummer 22 12 23 40 eller på e-post til firmapost@obf.no. Oppgi da boligselskapet (Tverrbakken 4), navn, adresse og skadeforløp. F.eks Vannskade Tverrbakken 4 B, Kari Nordmann, lekkasje fra vannrør kjøkken.

Ved akutt vannlekkasje, kontakt rørlegger. Sameiet benytter Sanitær og Varmevakta AS, tlf: 22 09 07 00, men om de ikke har kapasitet kan en annen rørlegger benyttes. 

 

Kontaktpersoner

- Styreleder - 

Fredrik Hafslund
922 58 151

- Styremedlem -

Magnus Helliesen
984 29 957

- Styremedlem -

Mathias Walla Brandshaug

452 76 275

- Vara -

Stein A. Ellingsen

 

Send oss en henvendelse