Fellesarealer

Alle oppganger, ganger i kjeller samt tomt, regnes som fellesarealer. Det er ikke tillatt å hensette noe her. Vaktmester rydder fellesarealene regelmessig, og hensatte gjenstander blir tatt vare på en kortere periode før de kastes. Det er derfor viktig at den enkelte benytter seg av egen bod eller leilighet for lagring av eiendeler. Har man ting man ønsker å kjøre bort, skal dette lagres hos en selv til man får kjørt det bort. 

Har noe av dine eiendeler blitt fjernet, ta kontakt med oss!