Parkering

Sameiet har solgt 10 parkeringsplasser til bebore i sameiet. Eventuell leieavtale må gjøres med eier av parkeringsplassen.

Det er motorvarmeruttak på hver plass, disse leses av en gang i året og belastes 1,50 kr per brukte kWh. 

 IMG_0644.JPG

Ved parkering for av- og pålessing oppfordres du til å legge en lapp i vinduet med kontaktinformasjon. Øvrig parkering på sameiets tomt er forbudt og kan medføre borttauing for eiers regning og risiko. Sameiet har inngått borttauingsavtale med Falck, Tlf. 987 02222. 

Ellers henvises det til gateparkering. 

 falck1.jpg