Nyheter

Velkommen til Tverrbakken 4's nyhetsside. Denne siden vil inneholde nyheter og annen informasjon som vanligvis ble hengt opp som lapper på dørene. Ved å holde musepeker over "Nyheter" i menyen over, vil du se alle aktuelle nyheter som egne punkter. 

2020-06-01: Blikkenslagerarbeider har forsinket oppstart. Ny oppstartsdato er mandag 8. juni, med forventet ferdigstillingsdato 12. juni.

2020-05-04: Blikkenslagerarbeider på taket er bestilt med oppstart mandag 18. mai. Det blir byttet pipehatter med mer. Arbeidet er forventet å ta ca en uke og det vil bli lagret en lift utenfor hos oss utenom arbeidstid. 

- Styret -