Induviduell nedbetaling av lån

Sameiet har avtale med OBF om Induviduell nedbetaling av fellesgjeld. Det er opp til hver enkelt seksjonseier om man ønsker betale ut hele eller deler av fellesgjelden knyttet til sin seksjon. Ved å betale ned fellesgjelden, vil månedlige utgifter synke. 

Fremgangsmåte for nedbetaling av gjeld, kan du lese mer om ved å trykke på lenkene under.

Fakta om IN-Ordningen

Informasjon til beboere om IN

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med styret.