Fyringsanlegget

Sameiet varmes opp med felles fyringsanlegg. Ettersom vi benytter sirkulasjonspumpe for å spre varmtvann til alle byggets radiatorer, kan det forekomme at luft kommer inn i anlegget. Dette merkes god ved at en hører at det renner/drypper i radiatorene. 

Når det er kommer luft i radiatoren vil effekten reduseres og for å løse dette må radiatorene tappes for luft. Det kan være hensiktsmessig å gjøre flere ganger gjennom sessongen og særlig ved oppstart av fyringsanlegget. 

Her går vi gjennom hvordan man tømmer radiatorene for luft. 

På alle radiatorene er det en liten lufteventil, ofte på motsatt side av termostaten. Ved hjelp av en liten radiatornøkkel (fåes kjøpt på Jernia o.l.), åpnes lufteventilen.
NB! Du må ha noe under ventilen som tar imot evt vann og damp som kommer ut.
Åpne ventilen til det begynner å piple vann ut, radiatoren er nå tom for luft, og ventilen kan lukkes.

Lufting.jpg

Ved å jevnlig lufte, vil man til enhver tid kunne uthente optimal varme fra anlegget.