Felles hage

Ved enden av bygget, er det felles hage alle beboere kan bruke. Det står benker og bord i hagen. 

Ved endt bruk, skal all søppel og lignende tas med og kastes

IMG_0645.JPG